Investigació-Acció en la transformació d’un centre cap a la inclusió

Autors/ores

  • María José Bataller Mira CEFIRE Específic d’Educació Inclusiva de la Comunitat Valenciana
  • Ana Angulo Fernández-Pacheco CEFIRE Específic d’Educació Inclusiva de la Comunitat Valenciana
  • Miguel Angel Gimeno Escola CRA Benavites Quart de les Valls

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.v0i50.1224

Paraules clau:

Treball col·laboratiu, Orientació i currículum, Xarxes de suport, Cooperació interprofessional

Resum

El monogràfic que presentem reflexa tot el procés de transformació pel que ha passat un centre de la Comunitat Valenciana. El Centre Rural Agrupat (CRA) Benavites -Quart de les Valls, es considera referent a la nostra Comunitat, quan parlem d’una escola inclusiva. Mostrem com les polítiques, cultures i pràctiques de l’escola inclusiva poden portar-se a la realitat, en un procés que està en canvi continuat, basant-se en la investigació- acció i amb la participació de tota la comunitat educativa. En eixe sentit és necessari treballar amb l’entorn més pròxim, obrir les portes del centre al context i potenciar la formació del professorat, per tal de construir l’escola que volem, una escola més inclusiva cada dia.

Actualment, el CRA continua formant-se amb la col·laboració de la Universitat Jaume I i del CEFIRE Específic d’Educació Inclusiva. En concret, el paper del CEFIRE Específic d’Educació Inclusiva de la Comunitat Valenciana és ara col·laborador en aquesta formació i desenvolupa al mateix temps un projecte d’investigació on s’analitza quin és el model d’orientació que necessitem al nou paradigma de l’escola inclusiva.

Si canvien els valors, l’estructura i les practiques, l’equip d’orientació ha d’adaptar-se al nou model, per treballar de manera cooperativa i fer possible la presència, participació i aprenentatge de tot l’alumnat des d’una vessant de cooperació i assessorament en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Referències

Ainscow, M., &West, M. (2008). Mejorar las escuelas urbanas: Liderazgo y colaboración (Vol. 112). Narcea Ediciones.

Alba Pastor, C. (2016). Diseño universal para el aprendizaje: educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas (No. 371.1 D611d). Ed. Morata.

Arnaiz, P. (2012). Escuelas eficaces e inclusivas: cómo favorecer su desarrollo. Educatiosiglo XXI, 30(1), 25-44.Consultat el 17 d’octubre de 2018, disponible en:

https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/27247/1/Escuelas%20eficaces%20e%20inclusivas%20c%C3%B3mo%20favorecer%20su%20desarrollo.pdf

Duran, D. (Coord.) (2018). Llegim i escrivim en parella. Tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la competència comunicativa. Barcelona: Horsori

Echeita, G. (2013). Inclusión y exclusión educativa: de nuevo," voz y quebranto". Reice: Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación, 11(2), 99-118. Consultat el 20 de maig de 2018, disponible en:

http://www.redalyc.org/pdf/551/55127024005.pdf

Echeita, G., & Calderón, I. (2014). Obstáculos a la inclusión: cuestionando concepciones y prácticas sobre la evaluación psicopedagógica. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 41, 67-98. Consultat el 17 de juny de 2018, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/262763685_Obstaculos_a_la_inclusion _cuestionando_ concepciones_y_practicas_de_evaluacion_psicopedagogica

Echeita, G., & Fernández-Blázquez, M. L. D. L. (2018). Un departamento de orientación singular en un centro educativo que tiene la colaboración como seña de identidad. Revista de currículum y formación del profesorado, 22(2), 139-161. Consultat el 3 d’octubre de 2018, disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/66367

KAGAN, S. (1999): Cooperative Learning. San Clemente: Resources for Teachers, Inc.

KAGAN, S. (2001): “Kagan Structuresand Learning Together. What is the Difference?”. Kagan Online Magazine.

https://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/275/Kagan-Structures-and-Learning-Together-What-is-the-Difference

Muntaner J. J., Rosselló, M. R. & De la Iglesia Mayol, B. (2016). Buenas prácticas en educación inclusiva. Educatiosiglo XXI, 34(1), 31-49. Consultat el 3 de setembre de 2018, disponible en:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5417163

Publicades

24.05.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació