La relació amb l'aprenentatge: tipus i factors influents

Autors/ores

  • Rosa Mª Belana Vallcaneras Hospital d'Adolescents de Granollers
  • Núria Erra Mas Hospital d'Adolescents de Granollers

Paraules clau:

Aprenentatge, Ralació, Conducta

Resum

Aquesta publicació es vertebra sobre la base de la necessitat d’anàlisi de la Relació amb l’Aprenentatge. Les persones establim diferents relacions amb l’aprenentatge i hi ha diferents elements influents que determinen diversos tipus de relació. Així mateix, el tipus de relació determina una conducta específica davant de la situació d’aprenentatge. En aquest article valorem quins són aquells factors influents en la construcció d’aquesta relació amb l’aprendre.

Referències

ALSINA, G; GARD, S. (2014). La intervenció positiva. Ensenyar habilitats a infants i adolescents amb dificultats de regulació del comportament i les emocions. Butlletí d’Infància. Departament de Benestar Social i Família. Juny, núm.79.

BELANA, R; ERRA, N. (2015). La Noa i el buit de les paraules. Àmbits de psicopedagogia i orientació, Maig, núm. 42.

GEDDES, H. (2010). El apego en el aula. Relación entre las primeras experiencias infantiles, el bienestar emocional y el rendimiento escolar. Barcelona, Graó.

LASA, A. (2015). Los adolescentes y los límites: contención y transgresión. Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. Núm 60. 2º trimestre.

Publicades

01.03.2017

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació