La conversa i la identitat

Autors/ores

  • Rosa Mª Belana Vallcaneras Psicopedagoga Hospital de Dia d’Adolescents de Granollers
  • Nuria Erra Mas Psicòloga Clínica Hospital de Dia d’Adolescents de Granollers

Paraules clau:

Llenguatge, Pensament, Conversa, Identitat, Conducta cooperativa, Hospital de Dia d'Adolescents

Resum

Aquesta publicació es vertebra sobre la base de les relacions existents entre el llenguatge social i el pensament. L’adolescent va dotant de significats el seu món exterior i el seu món interior en funció de moltes variables però, sobretot, en funció de com interactuen aquestes dues activitats: pensar i parlar ( interactuar). El resultat es tradueix en una conducta més o menys adequada amb el món extern i intern.

Referències

BRIZ (1998): El español col·loquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática. Barcelona. Ariel

DANIELS,H. (2003): Vygotsky y la pedagogia. Barcelona. Paidós

DÍEZ PATRICIO, A. (2005): Aproximación a una teoria pragmática de la conducta psicòtica . Revista de la asociación española de neuropsiquiatría. Vol.xxxIV, nº94, Abril/Junio.págs 29-41.

DYKSTRA,I.(2007): Niños que heredan un destino familiar. Barcelona. RBA Integral

GADAMER, H.G (2004): La incapacidad para el dialogo. Verdad y Método. Vol II. Salamanca, Sígueme.

GEDDES, H.(2010): El apego en el aula. Relación entre las primeres experiències infantiles, el benestar emocional y el rendimiento escolar. Barcelona, Graó.

GRICE, P (1991): Studies in the way of words. .Harvard University Press New Edition.

LOPEZ ATIENZA,J.L. (2002): Tratamiento multigrupal de la adolescència. Boletín, 27: 3-14

SPERBER, D. & WILSON, D. (1986): Communication and Cognition. Cambridge, MA: MIT Press.

STEVE DE SHAZER (1999): En un origen las palabras eran magia. Barcelona. Gedisa.

WERTSCH,J. (1988): Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona. Paidós

WERTSCH,J. (1998): Un enfoque sociocultural de la acción mental. Col. Desarrollo y aprendizaje. Buenos Aires. Aique

WINNICOTT,D. (1972): Realidad y juego. Buenos Aires. Gedisa

VYGOTSKY,L. (1995): Pensament i llenguatge. Barcelona, Eumo

Publicades

05.04.2014

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació