L' Aprenentatge Cooperatiu, una metodologia inclusiva per millorar l'aprenentatge i la cohesió social

Autors/ores

  • Mercè Juan Millera Mestra d’Educació Especial i Directora a l’escola Camí del Mig de Mataró. Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD), Universitat de Vic
  • Anna Oliveras Rovira Mestra d’Educació Primària i Cap d’estudis a l’escola Camí del Mig de Mataró Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD), Universitat de Vic

Resum

El nostre projecte de treball cooperatiu pretén millorar l'aprenentatge i la cohesió social. Emprendre la tasca de generalitzar-lo i aplicar-lo en tots els nivells del centre és imprescindible per produir un canvi substancial en la manera d'ensenyar. Per poder millorar i generalitzar la cooperació de manera continuada, pretenem consolidar la planificació, l'aplicació i l'avaluació de la feina a les aules, establint models i deixant constància escrita de les activitats.

Referències

JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; HOLUBEC, E.J. (1999) El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.

MONEREO FONT, C.; DURAN GISBERT, D. (2001) Entramats. Mètodes d'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu. Barcelona: Edebé

PUJOLÀS, P. (2004) Aprender juntos alumnos diferentes. Los equipos de aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona: Eumo-Octaedro

PUJOLÀS, P., y otros (2005) Monográfico El cómo, el porqué y el para qué del aprendizaje cooperativo. Cuadernos de Pedagogía, núm. 354. pp.

PUJOLÀS, P. (2008) 9 IDEAS CLAVE: EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. Barcelona: Eumo

Cooperar para innovar (monogràfic). Cuadernos de Pedagogía, 345

Sívia Carrasco . Interculturalidad e inclusión Aula de Innovación Educativa, 147

Mercè Juan, Anna Oliveras. El CEIP Camí del Mig. Caminando hacia el trabajo cooperativo. Aula, 170

Pere Pujolàs . Enseñar juntos a alumnos diversos es posible. Cuadernos de Pedagogía, 317

Juan José Redondo. Ensenyar per aprendre: un treball cooperatiu. Perspectiva Escolar, 284

Descàrregues

Publicades

15.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació