L'aprenentatge cooperatiu, una metodologia inclusiva per millorar l'aprenentatge i la cohesió social*

Autors/ores

  • Mercè Juan Millera Mestra d’Educació Especial i Directora a l’escola Camí del Mig de Mataró. Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD), Universitat de Vic
  • Anna Oliveras Rovira Mestra d’Educació Primària i Cap d’estudis a l’escola Camí del Mig de Mataró. Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD), Universitat de Vic

Resum

El nostre projecte de treball cooperatiu pretén millorar l'aprenentatge i la cohesió social. Emprendre la tasca de generalitzar-ho i aplicar-ho en tots els nivells del centre és imprescindible per produir un canvi substancial en la manera d'ensenyar. Per poder millorar i generalitzar la cooperació de forma continuada, pretenem consolidar la planificació, l'aplicació i l'avaluació del treball a les aules, establint models i deixant constància escrita de les activitats.

*[L’original d’aquest article es va publicar a la revista Àmbits de Psicopedagogia núm 33, tardor 2011]

Publicades

15.01.2014

Número

Secció

Pràctica professional