De la LOGSE a la LEC: reflexions al voltant de l'evolució de l'assessorament i la intervenció psicopedagògica a Catalunya

Autors/ores

  • César Coll Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Facultat de Psicología. Universitat de Barcelona

Resum

L'article presenta algunes reflexions al fil de l'evolució de l'assessorament i la intervenció psicopedagògica a Catalunya a partir del moment en què es produeix la seva institucionalització amb la LOGSE. L'argument principal és que la integració de l'assessorament en el sistema educatiu ha tingut una sèrie de conseqüències que han marcat el seu desenvolupament i evolució. D'una banda, aquesta integració ha proporcionat estabilitat i continuïtat al subsistema d'assessorament i li ha permès créixer de forma important. De l'altra, l'ha situat en la primera línia de l'impacte dels canvis que ha experimentat el sistema educatiu durant aquest període. La integració ha comportat també alguns problemes d'ajust que encara no estan totalment resolts. Aquests problemes es manifesten, per exemple, en la diversitat de models d'organització dels serveis d'assessorament o en la discussió sobre la unificació dels serveis educatius. La tesi de l'autor és que, per aconseguir un bon encaix, cal seguir avançant en la doble direcció del reconeixement i respecte a l'especificitat de l'assessorament en el marc del sistema educatiu, i de l'adequació d'aquesta especificitat a les exigències i a les finalitats de el sistema educatiu.

Referències

BASSEDAS, E., COLL, C. & ROSSELL, M. (1981). Formación universitaria y actividad profesional: un intento de integración en el ámbito de la psicología educacional. Infancia y Aprendizaje, 15, 67- 89.

COLL, C. (2009). Enseñar y aprender en el siglo XXI: el sentido de los aprendizajes escolares. En A. Marchesi, J. C. Tedesco & C. Coll (coords.), Reformas educativas y calidad de la educación (en prensa). Madrid: OEI-Santillana.

MARTÍN, T. (1999). La intervención psicopedagógica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura: la historia de un difícil pero imprescindible factor de calidad. Infancia y Aprendizaje, 87, 27-45.

MAURI, T. (1999). La intervención psicopedagógica en Catalunya. Infancia y Aprendizaje, 87, 71-87.

SENTÍS, F. (2006). Els EAP i els serveis educatius. Àmbits de Psicopedagogia. Revista Catalana de Psicopedagogia i Educació, 18, 3-4.

SOLÉ, I. (2009). Assessorament psicopedagògic a Catalunya. Àmbits de Psicopedagogia, aquest número.

Descàrregues

Publicades

21.03.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació