Bullying, un drama ocult, amagat

Autors/ores

  • Ramon Almirall Ferran

Paraules clau:

Assetjament entre iguals, bullying, convivència a l’escola, adolescència, família-escola

Resum

Aquest article s’atura a reflexionar sobre l’origen subjectiu i relacional de l’assetjament entre iguals —el Bullying— cercant trobar un sentit que ajudi a identificar per què i quan es produeix. El seu propòsit és entendre millor el Bullying per afrontar-lo i combatre’l d’una forma prou eficaç per reduir al màxim el patiment que genera. Es parteix de la necessitat de descobrir-lo tan aviat com sigui possible, diferenciant-lo d’altres tipus de violències entre iguals. Es descriuen també els aspectes clau de la dinàmica relacional que l’envola, tot destacant la importància de parar atenció en el paper de tots els agents que hi intervenen, per tal d’intervenir en relació a tots ells, tant preventivament, com quan s’hagi d’afrontar una situació d’assetjament activa. També se subratllen alguns aspectes a tenir en compte per tal d’afrontar l’assetjament entre iguals de forma col·laborativa, entre família i centre educatiu. Per acabar es donen múltiples referències on trobar orientacions i recursos concrets, útils per a famílies i centres educatius.

Referències

Arent, H. (2003) La crisis de la educación, en Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona: Península

Bosch, L. (2016) La ràbia Barcelona: Ara Llibre

Collell, J., y Escudé, C. (2004), Rol de les emocions en els processos de maltractament entre alumnes. Àmbits de Psicopedagogia, 12, pp 21-26

González, A. (2015) Programa TEI Tutoria entre iguales, Innovación educativa, 25. pp. 17-32

ISEI-IVEI (2012). El maltrato entre iguales en primaria y secundaria. Gobierno Vasco.

Musil, R. (1984) Las Tribulaciones del estudiante Törless. Barcelona: Seix Barral

Olweus, D. (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Morata.

Ubieto, J.R., Almirall, R., Aramburu, L., Ramírez, L., Roldán, E. i Vilà, F. (2016). Bullying. Una falsa salida para los adolescentes. Barcelona: NED ed.

Vila-Sanjuán, S. (2014). El club de la escalera (Teatro contra el bullying). Barcelona: Plataforma editorial.

Publicades

24.05.2018

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació