Apunts per a un document de consens en relació a la prevenció i intervenció en situacions de crisi d’agitació en centres educatius

Autors/ores

  • Oscar Puigardeu Aramendia Generalitat de Catalunya

Paraules clau:

Contenció, Trastorns de conducta, Necessitats educatives especials, Crisis agitació

Resum

El Centre de Recursos Específic per a Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta (CRETDIC) de Barcelona ciutat, a partir de la seva experiència, ha detectat la preocupació dels docents, i les institucions educatives en general,per les dificultats que genera als centres educatius la intervenció i gestió de les crisis d’agitació que poden patir alguns alumnes amb NEE derivades de TEA, TC o altres trastorns mentals. Aquestes situacions, malgrat ser molt extraordinàries, generen un neguit important. Proposem l’elaboració d’un document de consens que orientaria i permetria als centres prendre decisions fonamentades, ràpides, segures, efectives i ètiques davant de situacions de crisi d’agitació, una vegada contextualitzades les seves propostes en el context educatiu de cada centre. En aquest article presentem algunes propostes que poden servir per orientar la intervenció i atendre a alumnes en situació de crisis d’agitació en entorn escolar. Revisarem aquelles situacions que requereixen d’una contenció verbal, física o que poden requerir de la intervenció dels serveis d’emergències mèdiques tot aportant elements per a la reflexió dels docents.

Referències

Cañedo, R. (2011 ). Guías para la práctica clínica:qué son, dónde y cómo buscarlas. Revista cubana de información en ciencias de la Salud, Vol.23 (2). pp. 159-162.

Canimas Brugué, J. E. (2008). Força i violència en l'educació social. Girona: Diputació de Girona.

Colegio oficial de enfermería de Barcelona. (2006). Consideraciones ante las contenciones físicas y/o mecánicas: aspectos éticos y legales. Barcelona: Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona.

Fundación Uliazpi. (2000). Protocolo de actuación ante conductas desafiantes graves y uso de intervenciones físicas. Mardid: FEAPS.

Generalitat de Catalunya, D. E. (2013). El TDAH. Detecció i intervenció en l'àmbit educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Jakson, R. F. (1998). Guidelines for clinical guidelines. BMJ 1998;317: 427-8.

Merino, M. G. (2010). Guia para profesores y educadores de alumnos con autismo. Federacion autismo Castilla Leon.

Síndic de greuges. Generalitat de Catalunya. (2003). Regulació i Límits de les mesures de contenció al centres de menors. A S. d. Catalunya, Informe anual (p. 91-92). Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Vazquez, V. E. (2010). La profesión docente y la ética del cuidado. Revista electrónica de investigación educativa.

Villalibre, C. (2013) Concepto de urgencia, emergencia, castástrofe y desastre: Revisiónhistórica y bibliográfica. Disponible a: http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/17739/3/TFM%20cristina.pdf

Publicades

24.05.2018

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació