Els Equips Sociopsicopedagògics Municipals a Catalunya (1973-1984): una perspectiva institucional i comunitària de la intervención psicopedagògica

Autors/ores

  • Joan Serra Capallera Assessor Psicopedagògic. Dep. Psicologia Evolutiva i de l’Educació UdG

Resum

.

Referències

BASSEDAS, E. i HUGUET, T. (1983): Los equipos psicopedagògicos en Cataluña. Papeles del Colegio, 13, pp 13-16

BASSEDAS, E. i d’altres (1989): Intervenció educativa i diagnòstic psicopedagògic. Barcelona. Laia.

CANTÓ,A.; PUIG,J. i RENAU,D. (1979): Criterios psicopedagógicos de la prevención, aisistencia y seguimiento de las minusvalías psíquicas. Ponència presentada a les I Jornadas Federales sobre la Minusvalía Psíquica. Barcelona.

CARRETERO TORRES, R.; PUJOLÀS MASET, P.; SERRA CAPALLERA, J. (2002): Un altre assessorament per a l’escola. L’assessorament psicopedagògic des d’una perspectiva comunitària. Barcelona. La Galera Pensaments.

COLL, C. (1996): Psicopedagogía: confluencia disciplinar y espacio profesional. En MONEREO, C. i SOLÉ, I. (Coord): Asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid. Alianza editorial.

COL·LECTIU D’ESPM (1981): Un breu resum de la història dels Equips Sociopsicopedagògics Municipals. Perspectiva Escolar, 56, pp 52-53.

COL·LECTIU D’ESPM (1983): Conclusions. III Jornades sobre el treball sociopsicopedagógic als municipis. Barcelona.

COL·LECTIU D’ESPM DE CATALUNYA(1984): Anàlisi del marc social en el que es planteja la integració. Document intern.

EQUIPO PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL ESPLUGUES DE LLOBREGAT (1983): Esplugues: el equipo municipal y la renovación pedagógica. Cuadernos de Pedagogia, 108, pp 8-9.

EQUIPO SOCIO-PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL DE CORNELLÀ (1983): Cornellà: un enfoque comunitario. Cuadernos de Pedagogia, 108, pp 10-12.

HERNÁNDEZ, F. i SANCHO, JM (1982): La escuela y el entorno urbano. ICE de l’UB.

MAURI, T. (1999): La intervención psicopedagógica en Cataluña. Infancia y Aprendizaje, 87, pp 71-87.

RENAU, MD; FEU, M.; SABATÉS, A. i COLOMER, C. (1981): Los equipos socio-psicopedagógicos municipales. Cuadernos de Pedagogia, 84, pp 74-77.

RENAU, MD (1983): Historia y actualidad de los equipos. Cuadernos de Pedagogía, 108, pp 4-7.

RENAU, MD (1998): ¿Otra psicología en la escuela? Un enfoque institucional y comunitario. Barcelona. Paidós. (Primera edició, 1985)

SERRA CAPALLERA, J. (2001): Els equips Municipals a Catalunya, 1973-1984. Anàlisi d’una trajectòria d’intervenció sociopsicopedagògica municipal. Treball de recerca presentat a la Universitat de Girona. No publicat.

SOLÉ, I. (1998): Orientación educativa, e intervención psicopedagógica. Barcelona. ICE-Horsori.

STAMBAK, M. (1975): La psicología y la escuela. Cuadernos de Pedagogia, 1, pp 35-39.

Descàrregues

Publicades

15.06.2002

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 3 4 5 > >>