Els processos d’indagació cooperativa en els centres escolars: valoracions d’algunes experiències

Autors/ores

  • Eva Liesa Professora Titular de la Universitat Ramon Llull. Coordinadora del Servei d’Assessorament i Innovació Psicopedagògica de la FPCEE Blanquerna. Coordinadora del Diploma d’expert en Metodologies Innovadores a l’escola. Investigadora del Seminari Interuniversitari en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge (SINTE)
  • Paula Mayoral Professora Contractada de la Universitat Ramon Llull. Assessora en processos d’innovació educativa, aprenentatge cooperatiu i atenció a la diversitat. Investigadora del Seminari Interuniversitari en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge (SINTE)

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi53.2671

Paraules clau:

Comunitat d'aprenentatge professional, Espiral d'indagació, Canvi educatiu, Indagació educativa

Resum

Aquest article mostra l’anàlisi de les dificultats i els aprenentatges que dotze professors han posat de manifest al llarg del disseny, implementació i avaluació d’un cicle de millora educativa implementat en el seu centre. En primer lloc, es mostren algunes de les dificultats prèvies abans d’iniciar el procés d’indagació, per exemple: assegurar-se d’haver comprès correctament les fases de l’espiral d’indagació, valorar com podien transmetre als col·legues de l’escola aquesta informació i crear una comunitat d’indagació. En segon lloc, expliquem les dificultats que apareixen al llarg de les sis fases de l’espiral d’indagació. La fase d’implementació de la pràctica i la d’avaluació van ser les més complexes per als mestres. En tercer lloc, aportem algunes de les ajudes, suports o actuacions que han facilitat superar les dificultats. Finalment, recollim els aprenentatges més significatius que els docents consideren que han desenvolupat al llarg del procés: el coneixement sobre el procés d'indagació i algunes de les seves competències vinculades, una nova mirada al voltant de l’escola, dels seus agents educatius i de l’aprenentatge dels infants.

Referències

Kaser, L. & Halbert, J. (2017). The Spiral Playbook: Leading with an inquiring mindset in school systems and schools. C21 Canada. Disponible a:
http://c21canada.org/playbook/

Liesa, E., Castelló, M.& Becerril, L. (2018). Nueva escuela ¿Nuevos aprendizajes?Revista de Estudios y Experiencias en Educación (REXE), 2, 15-29.

Liesa, E.& Mayoral, P. (2019). Pot haver-hi innovació sense recerca? Una proposta des de les comunitats d’indagació. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 50, 59-72.

Publicades

19.11.2020

Número

Secció

Pràctica professional