Una experiència d'assessorament a la universitat des de la psicopedagogia

  • Rosa Casellas Codina Psicopedagoga. EAP del Gironès
  • Lluís Espunya Danés Psicopedagog. EAP del Gironès

Resum

En aquest article presentem una experiència d'assessorament a la Universitat, realitzada per membres dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), durant el procés d'implantació dels nous estudis universitaris en el marc del Pla de Bolonya.

Els EAP 's ja havíem participat activament en altres moments de canvi en l'Ensenyament (LOGSE). L'anomenat Pla de Bolonya suposava per a nosaltres participar en una experiència única d'intervenció psicopedagògica a la Universitat i ens donava l'oportunitat de conèixer i disposar d'una perspectiva interessant de "tot" el sistema educatiu, des dels Jardins d'Infància fins a la Universitat. Aquesta intervenció a la UdG es plantejava com un procés d'acompanyament al professorat de les nou Facultats de la Universitat de Girona a partir de les següents idees: la guia en els processos de planificació de la docència, la necessitat d'anar cap a metodologies docents centrades en l'aprenentatge de l'estudiant, l'acompanyament en els canvis de rol del professorat i dels estudiants, i la incentivació de les iniciatives de millora contínua de la qualitat docent.

Referències

Briones, G. (2001). Investigación y docencia: hacia una educación superior de calidad.

De Miguel, J.; Caïs, J.; Vaquera, E. (2001). Excelencia. Calidad de las Universidades españolas. Madrid: CIS.

Monereo, C.; Pozo, J.L. (2003). La universidad ante la nueva cultura educativa. Enseñar y aprender para la autonomia. Madrid: ICE-UAB / Síntesis.

UOC (2010). Intervenció psicoeducativa en els contextos familiars i escolars. Barcelona: FUOC.

Publicades
2019-06-03
Secció
Psicopedagogia i Orientació