La conversa de matemàtiques a l'educació primària: una eina per aprendre

Autors/ores

  • Teresa Serra Santasusana Mestra i psicopedagoga. Directora de l’Escola Vila Olímpica de Barcelona

Resum

Aquest article es proposa justificar la importància de la conversa de matemàtiques a la classe, entre l'alumnat i el mestre, per afavorir el desenvolupament de la competència matemàtica. Per això descriu l'anàlisi de converses concretes i ofereix la pauta d'Observació de la Conversa de Matemàtiques creada per l'autora. Així mateix proposa una Guia d'Estratègies Metodològiques per dur a terme converses de matemàtiques a la classe.

Referències

Alsina, C., Burgués,C., Fortuny, J., Giménez, J. i Torra, M. (1995). Ensenyar matemàtiques. Barcelona: Graó

Bishop, A. (1999). Enculturación matemática. La educación matemática desde una perspectiva cultural. Barcelona: Paidós

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2007). Currículum d’Educació Primària.Matemàtiques. Barcelona. http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/matematiques_pri.pdf (consultat gener 2010)

Hatano, G. i Inagaki, K. (1991). Sharing Cognition through Collectives Comprehension Activity. Perspectives on Socially Shared Cognition Washington, DC: American Psychollogical Assotiation

Hufferd-Ackles, K; Fuson i K; Sherin, M (2004). Describing Levels and Components of Math-Talk Learning Community. Journal for Research in Mathematics Education, 35, 81-116

Kamii, C (1988). El niño reinventa la aritmética. Madrid: Visor

Mercer, N. (2001). Palabras y mentes. Barcelona: Paidós

National Council of Teachers of Mathematics (2006). Curriculum Focal Points. Reston: NCTM

National Council of Teachers of Mathematics (2010). Illuminations.Resources for Teaching Maths. http://illuminations.nctm.org/Lessons.aspx (consultat març 2010)

Niss, M (2003). Mathematical Competencies and the Learning of Mathematics: the Danish Kom Project. IMFUFA, Roskilde University, P.O. BOX 260, DK-4000 Roskilde, Denmark

OCDE (2003). The PISA 2003. Assessment Framework. Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowlodge and Skills. París: OCDE

Serra, T. i Vinós P. J.(2008). Currículum de Matemàtiques en format taula. http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=81 (consultat novembre 2011)

Serra, T. (2008). Fent i parlant aprenem amb els altres. Àmbits de Psicopedagogia, 24, 24-29.

Serra, T. (2010). La conversa de Matemàtiques: Una eina per a la millora de la competencia matemática de tot l’alumnat de l’Educació Primària. Llicència Retribuïda. Modalitat A. Departament d’Educació.

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200910/memories/2051m.pdf

Serra, T. (2011). Parlant de Matemàtiques per aprendre’n.Barcelona. Rosa Sensat

Yackel, E. (2002). What we can learn from analyzing the teacher’s role in col·lective argumentation. Journal Mathematical Behavior, 21, 423-440

Descàrregues

Publicades

30.05.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a