Fent i parlant amb els altres aprenem

Autors/ores

  • Teresa Serra Santasusana Cap d’Estudis del CEIP Vila Olímpica

Resum

El desenvolupament del Projecte Integrat de Llengües a CEIP Vila Olímpica ha conviscut des del seu inici amb una voluntat explícita d'inclusió, capaç de donar resposta educativa a la diversitat de l'alumnat amb capacitats i competències diferents. Això ha requerit que l'escola fos dotant de formes d'organització i de programació de les activitats, i de formes d'abordar les situacions d'ensenyament-aprenentatge, adequades als propòsits del seu Projecte Educatiu. En el desenvolupament del projecte han anat destacant les idees força que estan implícites en les formes organitzatives concretes de l'escola: els racons de treball, dos de mestres a les aules i altres que s'exposen al llarg de l'article. Aquest treball es proposa reflexionar sobre tots aquests aspectes, així com destacar els avantatges en el seu desenvolupament.

Referències

Ainscow,M. (2004). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea.

CEIP Vila Olímpica (2005)El projecte Integrat de Llengües publicat a http://www.xtec.cat/centres/a8052785/

Miras, M. ; Onrubia, J. (1998) Desarrollo personal y educación dins de C.Coll; M.Miras; J.Onrubia; I.Solé “Psicologia de la educación” Barcelona. Ediuoc –Edhasa.

Ramírez, R; Serra, T. (2001) El Proyecto Integrado de Lenguas. Barcelona . Ed Praxis

Ramírez, R; Serra, T. et al. (2007) El Proyecto Integrado de Lenguas dins de “Premios Nacionales de Innovación Educativa 2006” Madrid. Publicaciones MEC - CIDE

Solé, I. (1998) Las prácticas educativas como contextos de desarrollo dins de C.Coll; M.Miras; J.Onrubia; I.Solé “Psicologia de la educación” Barcelona. Ediuoc –Edhasa.

Solé, I. (1993). Disponibilidad para el aprendizaje y sentido del aprendizaje a Coll, C. : El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

Stainback,S; Stainback,W. (2004). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid: Narcea

Vygotski, L.S. (1984). “Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar “. Infancia y aprendizaje . Núm. 27-28, pàg.195-118. Edició original: 1956.

Descàrregues

Publicades

24.03.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a