Aprendre, un encontre social

Autors/ores

  • Teresa Serra Santasusana Mestra i psicopedagoga. Directora de l’Escola Vila Olímpica
  • Maria Marquès Pujadas Mestra d’Audició i Llenguatge. Pedagoga. Escola Vila Olímpica

Resum

En aquest article es presenta el procés d'ajust que l'equip docent de l'Escola Vila Olímpica està duent a terme per acompanyar en el seu aprenentatge a l'alumnat amb NEE, i de forma molt especial l'alumnat de la USEE, de la millor manera possible. Se situen les línies del Projecte Educatiu (Projecte Integrat de Llengües a l'escola inclusiva) i els criteris per dur a terme l'atenció a la diversitat, així com les característiques de l'alumnat amb nee i les actuacions educatives per adaptar l'ajut pedagògic. En el procés d'adaptació pren especial rellevància, la reflexió de l'equip sobre les activitats educatives i la proposta de nous contextos d'aprenentatge, més adequats des d'una perspectiva relacional i funcional, per a l'alumnat amb més dificultats. Així mateix, es descriuen alguns dels nous escenaris d'aprenentatge creats amb aquest objectiu.

Referències

Ainscow,M. (2004). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea.

Coll, C. i Solé, I. (1989) Reforma y Currículum . Cuadernos de Pedagogía. 168.

Coll, C. (2008). Lenguaje, actividad y discurso en el aula. C.Coll J.Palacios, i A.Marchesi (Comps.) Desarrollo psicologico y educación. 2. Psicología de la educación escolar. Madrid: Alianza

Dewey, J (2009) Democracia y escuela.Barcelona: Proa

Hufferd-Ackles, K; Fuson, K; Sherin, M (2004). Describing Levels and Components of Math-Talk Learning Community. Journal for Research in Mathematics Education, 35, 81-116

Mercer, N. (2001). Palabras y mentes. Barcelona: Paidós

Ramírez, R; Serra, T. et al. (2007) El Proyecto Integrado de Lenguas dins de “Premios Nacionales de Innovación Educativa 2006” Madrid: Publicaciones MEC – CIDE

Rico, M.(2006) La millora de l’autoestima, les habilitats socials i la salut corporal a través del bloc de continguts: control i consciència corporal a l’educació primària. Barcelona: Dep. d’Educació.Generalitat de Catalunya.

Memòria llicència d’estudis retribuïda. http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/ 200506/memories/1110m.pdf

Serra, T. (2011). Parlant de Matemàtiques per aprendre’n. Barcelona: Rosa Sensat

Stainback,S; Stainback,W. (2004). Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid: Narcea

Descàrregues

Publicades

01.07.2013

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a