Anàlisi de la situació actual de l'atenció a la diversitat a Catalunya i propostes de l'ACPEAP per avançar cap a una escola inclusiva

DOCUMENTS: Escola Inclusiva

Autors/ores

  • Teresa Abril Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP
  • Anna Bacardí Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP
  • Eulàlia Bassedas Grup de Treball de la Comissió Professional de l'ACPEAP
  • M. Teresa Castilla Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP
  • Magdalena Comadevall Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP
  • Teresa Huguet Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP
  • Joana Perdigón Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP
  • Roser Reverter Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP
  • Ferran Sentís Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP
  • M. Teresa Taxonera Grup de treball de la Comissió Professional de l’ACPEAP

Resum

En aquest document elaborat per la comissió professional de la ACPEAP, s'analitza la situació actual de la integració dels nens amb necessitats educatives especials a les escoles d'infantil, primària i secundària. S'expliquen les diferents modalitats d'escolarització que, per als nens amb NEE, coexisteixen a hores d'ara: escoles ordinàries, escoles especials, aules d'educació especial en centres ordinaris. També es presenten les condicions, al nostre criteri, més significatives per avançar cap a una escola inclusiva en totes les etapes educatives i finalment s'exposen les funcions dels assessors psicopedagògics en aquest context educatiu.

Referències

Actes del Congrés Internacional “Una escola per a tothom” Estratègies d’intervenció i avaluació. Octubre del 2003

AADD (2004) Modalitats d’inclusió escolar dels alumnes amb discapacitat a debat. Aportacions. Jornades de 18 de desembre del 2004, organitzades per ACPEAP, FaPaC i Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva

AAVV (2000) Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat. Barcelona: Graó

AAVV (2001) Estrategias organizativas de aula. Propuestas para atender la diversidad. Barcelona: Laboratorio Educativo/Graó

AAVV (2004) La escuela inclusiva. Prácticas y reflexiones. Barcelona: Graó

Ainscow, M (1995) Necesidades educativas en el aula. Madrid: Narcea

Ainscow, M i altres (2001) Crear condiciones para la mejora del trabajo. Madrid: Narcea

Ainscow, M (2001) Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Madrid: Narcea

Ainscow, M (2001) Hacia escuelas eficaces para todos. Madrid: Narcea

Arnaiz, P (2003) Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe

Booth, T; Ainscow, M (2002) Guia para la evaluación y mejora de la Educación inclusiva (Index of Inclusion). Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva. Universidad Autónoma de Madrid

Company, M. (1997) Una escola per a tots. La socialització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques Barcelona: Edicions 62

Cuomo, N.(1992) La integración escolar. Dificultades de aprendizaje o dificultades de enseñanza. Madrid: Aprendizaje/Visor.

Delgado, F (Coord) (1996) La escuela que incluye las diferencias, excluye las desigualdades. Congreso de CEAPA sobre las necesidades educativas especiales. Madrid: Ed Popular

Ford, A i altres (1999) Educació inclusiva: donar sentit al curriculum Suports, num 2. Octubre 1999.

Hanko,G (1993) Las necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias. Madrid: Paidos

Lopez Melero, M. (1990) La integración escolar, otra cultura. Malaga: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía

Monereo, C (Coord) (1998) Instantànies. Projectes per atendre la diversitat educativa. Barcelona: Edicions 62

Puigdellivol, I (coord) (1993) Necessitats educatives especials. Vic: Eumo

Puigdellivol, I (1998) La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la diversidad. Barcelona: Graó

Puigdellívol, I, De l’educació especial a l’escola inclusiva: vint-i-cinc anys de Guix i integració educativa, Guix núm. 285, juny 2002, pp 67-73

Pujolas, P (2002) Aprendre junts alumnes diferents. Vic: Eumo

Stainback, S; Stainback, W (1999) Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid: Narcea

Tharp, R G.; Estrada, P; Stoll Dalton, S; Yamauchi, L A. (2002) Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, inclusión y armonía en las aulas y las escuelas. Barcelona: Paidos

Vlanchou, A (1999) Caminos hacia una educación inclusiva. Madrid: La Muralla

Descàrregues

Publicades

01.07.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 3 > >>