Maltractament entre alumnes (II). Administració del CESC (Conducta i Experiències Socials a Classe)

Autors/ores

  • Jordi Collell EAP G.10 Selva sector B
  • Carme Escudé EAP G.05 Selva sector A

Resum

En aquest article es descriuen les condicions d'aplicació i les pautes per a la correcció i interpretació dels resultats del qüestionari CESC-Conducta i Experiències Socials a Classe, dirigit a detectar els alumnes en situació de risc de conductes agressives o de victimització per part dels seus iguals.

Referències

Alsaker, F. (1993). Isolement et maltraitance par les pairs dans les jardins d’enfants: Comment mesurer ces phénomènes et quelles sont leurs conséquences?. Enfance, 47, 241-260.

Alsaker, F. i Valkanover S. (2001). Early diagnosis and prevention on victimization in kindergarten. En J. Juvonen i S. Graham (Eds.). Peer harassment in school. (pp. 175-195). NY: The Guilford Press.

Coie, J.D., Dodge, K.A. i Coppotelli, H. (1982). Dimensions and types of social status: a cross-age perspective. Developmental Psychology, 18, 557-570.

Collell, J. i Escudé, C. (2002). La violència entre iguals a l’escola: El Bullying, Àmbits de Psicopedagogia, 4, pp 20-24.

Collell, J. i Escudé, C. (2003). El maltractament entre iguals al parvulari: una aproximació al fenomen de la victimització relacional. Àmbits de Psicopedagogia, 7, pp 16-20.

Collell, J. i Escudé, C. (2004a). Rol de les emocions en els processos de maltractament entre alumnes. Àmbits de Psicopedagogia, 12, pp 21-26.

Collell, J. i Escudé, C. (2004b). Maltractament entre alumnes: necessitat d’una aproximació no culpabilitzadora. Àmbits de Psicopedagogia, 14, pp 12-15.

Collell, J. i Escudé, C. (2005a). Bullying: estrategias de prevención. En M. Alvarez y R. Bisquerra (coord). Manual de orientación y tutoría, Barcelona: Cisspraxis).

Collell, J. i Escudé, C. (2005b). Tractem-nos bé!, Guixdos 120 - Suplement Guix, 320.

Collell, J. i Escudé, C. (2006a). Vamos a llevarnos bien, Aula de innovación educativa, 151, pp 85-96.

Collell, J. i Escudé, C. (2006b). ¿Nos llevamos bien?, Aula de innovación educativa, 152, pp 83-95.

Crick, N.R. i Grotpeter, J.K. (1995). Relational aggression, gender & social psychological adjustment. Child Development, 66, 710-722

Crick, N.R. i Grotpeter, J.K. (1996). Children's treatment by peers: victims of relational and overt aggression. Development and Psychopathology, 8, 367-380

Fiscalia de Menores (2005), Instrucción 10/2005 sobre tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, http://www.datadiar.com/portal/ultimah/acosoescolar_all.htm, (extreta el 14 agost 2006)

Kaltiala-Heino R, Rimpela M, Rantanen P. i Rimpela A. (2000). Bullying at school: An indicator of adolescents at risk for mental disorders. Journal of adolescence, 23, 661-674.

Kochenderfer, B. i Ladd, G.W. (1996a). Peer victimization: cause or consequence of school maladjustment?. Child Development, 67, 1305-1317

Kumpulainen, K., Räsänen, E., Henttonen, I., Almqvist, F., Kresanov, K., Linna, S.L., Moilanen, I., Piha, J., Puura, K. i Tamminen, T. (1998). Bullying and psychiatric symptoms among elementary school-age children. Child abuse & neglect, 22, 705-717

Morison, P. i Masten, A. (1991). Peer reputation in middle childhood as a predictor of adaptation in adolescence: A seven-years follow-up. Child Development Vol 62, 991-1007

Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford: Blackwell.

Pikas, A. (2002). New developments of the Shared Concern Method, School Psychology International, 23 (3): 307-326.

Robinson, G. i Maines, B., (1997). Crying for Help: The No Blame Approach to Bullying, Bristol: Lucky Duck Publishing

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Osterman, K. i Kaukiainen, A., (1996). Bullying as a group process: participant roles and their relations to social status within the group. Aggressive Behavior, 22, 1-15.

Descàrregues

Publicades

01.11.2006

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació