Maltractament entre alumnes: necessitat d'una aproximació no culpabilitzadora

Autors/ores

  • Jordi Collell Mestre i psicòleg
  • Carme Escudé Mestra i psicòleg

Resum

Les situacions de violència, especialment les que cursen amb abús de poder com el maltractament entre iguals, poden despertar en l'equip d'intervenció emocions intenses de rebuig cap a l'agressor que es manifesten explícitament o mitjançant el llenguatge no verbal. En aquestes circumstàncies és difícil aconseguir la col·laboració de l'agressor en la resolució del conflicte.
En aquest article, i seguint la línia d'investigació del professor Anatol Pikas de la Universitat d'Uppsala (Suècia), apuntem que les cognicions i emocions de l'equip d'intervenció davant els nois i noies implicats en una situació aguda de maltractament tenen un paper determinant en la resolució del conflicte. És fonamental que l'equip d'intervenció adopti una posició activa no culpabilitzadora per (1) implicar l'agressor en la resolució de l'conflicte, (2) trencar el cercle d'escalada de la violència i no exercir "violència" contra el violent, (3) contrarestar els efectes d'una possible manipulació en què l'agressor se'ns presenti com a víctima i finalment (4) resoldre la situació des d'un punt de vista pedagògic i educatiu a favor de tots els que han participat.

Referències

COLLELL J., ESCUDÉ C. (2002): “La violència entre iguals a l’escola: El Bullying”, Àmbits de Psicopedagogia, 4, pp. 20-24.

COLLELL, J., ESCUDÉ, C. (2003): “El maltractament entre iguals al parvulari: una aproximació al fenomen de la victimització relacional”. Àmbits de Psicopedagogia, 7, pp. 16-20.

COLLELL, J., ESCUDÉ, C. (2003): La mediació en els casos de maltractament entre iguals a l’escola (bullying). Comunicació presentada a les IV Jornades de Mediació a Olot.

COLLELL, J., ESCUDÉ, C. (2003): “L’educació emocional”. Traç, Revista dels mestres de la Garrotxa, 37, pp. 8-10.

COLLELL, J., ESCUDÉ, C. (2004): “Rol de les emocions en els processos de maltractament entre alumnes”. Àmbits de Psicopedagogia, 12, 21-26.

DAMASIO, A. R. (2001): El error de Descartes, Barcelona: Crítica.

GOLEMAN, D. (1996): Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

LE DOUX, J. (2000): El cerebro emocional. Barcelona: Planeta.

MAIN, N. (1998): Children’s perpetration of violence in early childhood centres: practices of children and perceptions of staff, Paper presented at the conference Partnerships in Crime Prevention, convened jointly by the Australian Institute of Criminology and the National Campaign Against Violence and Crime and held in Hobart, 25-27.

PIKAS, A. (2002): New developments of the Shared Concern Method, School Psychology International, 23 (3): 307-326.

PIKAS, A. (2003): Role-play intervention in Shared Concern method. [video] Kvinnerstaskolan, Sweden (material de treball no publicat).

PIKAS, A. (2003): The know-how of the Shared Concern Method SCm. (treball no publicat)

Descàrregues

Publicades

01.07.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació