Els altres símptomes

Autors/ores

  • Rosa Maria Belana Vallcaneras Tècnica Educació Inclusiva Departament d’Educació a SSTT de Barcelona Comarques

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi5750469

Paraules clau:

Salut mental, Símptoma, Vincle amb l'aprenentatge

Resum

L’article pretén recollir la necessitat de fer un abordatge més col·lectiu en els casos d’adolescents que es troben en processos de millora de la seva salut mental. En aquest sentit, es reivindica la necessitat d’entorns d’aprenentatge de qualitat dins del plans terapèutics individuals en entorns clínics per a la millora del desenvolupament sa de la personalitat d’aquests joves. Se sosté la importància d’integrar la figura del docent psicopedagog en aquells equips clínics que, com a resposta terapèutica-clínica, plantegen i creuen en la necessitat d’un abordatge integral dels problemes de salut mental en joves en edats d’escolarització obligatòria. Es defensa clarament el dret a l’educació d’aquells alumnes que passen per processos de crisi personal i que expressen o no amb conductes inadequades, trastorns específics o malestars emocionals. Es vol fer palès com l’aprenentatge i/o un entorn d’aprenentatge adequat pot generar estructures mentals de significació simbòlica afavoridores del desenvolupament de pensament personal i del desig de participar en entorns constructors de pensament col·lectiu.  Així doncs, es pretén donar valor a l’educació i a l’aprenentatge com a factor de protecció de la salut mental de les persones.

Referències

Carrera, B; Mazzarella, C (2001) Vygotsky: enfoque sociocultural .Educere, vol. 5, núm. 13, abril-junio, pp. 41-44. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. https://www.redalyc.org/pdf/356/35601309.pdf

Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nova York (2006). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-

Dalmau, M; Sala ,I ; Llinares, M. (2015) Pautes sobre el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA). Versió 2.0. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna Universitat Ramon Llull. Novembre, 2015. Barcelona. https://drive.google.com/file/d/0B9TjPRfUZJUsZmNDVm5zOGNK ak0/view?resourcekey=0-sCiSW69XDP0za9D5RZegyw

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. https://cido.diba.cat/legislacio/7322794/decret-1502017-de-17-doctubre-de-latencio-educativa-a-lalumnat-en-el-marc-dun-sistema-educatiu-inclusiu-departament-densenyament

Mercer, Neil. (2003) Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos. Paidos. Barcelona.

Monereo, C; Maurí i Badia, A.- (Eds). (2014). La pràctica psicopedagógica en educación formal. Ed. UOC. Barcelona.

Moya Ollé, J. (2010). El diagnòstic dels trastorns psíquics en la infància. Revista Desenvolupa A. La Revista d’Atenció Precoç. Número 31.

http://www.desenvolupa.net/index.php/esl/Numeros/Numero-31-2010/El-diagnostic-dels-trastorns-psiquics-en-la-infancia-Dr.-Josep-Moya-Olle

Moya Ollé, J. (2021) Los trastornos de conducta en los adolescentes. A Cruz, D; Mollejo, E i González, F. (Eds.) Adolescencias, nuevos retos, nuevas transiciones. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Pennac, D. (2018) Mal de escuela. Debolsillo. Barcelona

Pla de Salut de Catalunya 2021-2025. Direcció General de planificació en salut. Barcelona. desembre de 2021 Oficina de Comunicació. núm de registre editorial 85124. https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/pla-de-salut/pla-de-salut-2021-2025/pla-salut-catalunya-2021-2025.pdf

Valverde, M. (2018) (Publicació abreujada i traduïda) El Marco de Poder, amenaza y significado. British Psychological Society. Referència a Johnstone, L. & Boyle, M. with Cromby, J., Dillon, J., Harper, D., Kinderman, P., Longden, E., Pilgrim, D. &Read, J. (2018). The Power Threat Meaning Framework: Overview. Leicester, a: http://aen.es/wp-content/uploads/2018/08/El-Marco-de-Poder-Amenaza-y-Significado-1.pdf

Vinyals, E. (2010) Reciclatge urgent per invertir en salut mental. Social. cat. 5 de novembre de 2010. https://www.social.cat/opinio/1683/reciclatge-urgent-per-invertir-en-salut-mental

Publicades

17.11.2022

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació