Reconciliar-se amb el cos i els altres. Un exemple d'educació saludable

  • José Ramón Ubieto Psicòleg clínic. Membre de la Associació Mundial de Psicoanàlisi. Professor de la UOC
Paraules clau: Cos, Treball en xarxa, Estratègies de conversa, (Des) Atenció

Resum

L'article analitza la relació entre salut i escola posant l'èmfasi en les estratègies de conversa i de xarxa que es poden implementar. Defineix la salut en termes de com assolir, per a cada subjecte, una reconciliació amb el cos que, sense eliminar —tasca impossible— la pertorbació pròpia d'allò pulsional que sempre aspira a una satisfacció autoeròtica, aconsegueixi establir vincles d'aprenentatge i de socialització.

Analitza el fenomen de la desatenció generalitzada i proposa algunes estratègies concretes que es visualitzen en l'exemple d'un cas d'un alumne, amb greus dificultats de conducta, que aconsegueix millores importants gràcies a un treball en xarxa continuat.

Referències

Alegre, M. A. (2018) ¿Mejoran los programas conductuales las actitudes y los resultados de los alumnos? Disponible en: http://www.fbofill.cat/publicacions/mejoranlos-programas-conductuales-las-actitudes-y-los-resultados-de-los-alumnos. Consultat el 25/03/2019.

Arasanz, D. (2018). Disponible en: Efectos de una conversación con adolescentes. http://deseo.jornadaselp.com/author/dolors-arasanz/ Consultat el 25/03/2019.

Azaña, E.; Pérez, I.;Ubieto, J.R. ADOJO (A+J). Del dèficit a la invenció . En Butlletí d’Inf@ncia núm. 93, març de 2016. Disponible a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins_electronics/butlleti_infancia/Num.93/. Consultat el 25/03/2019.

Freud, S. (1981).Contribuciones al simposio sobre el suicidio (1910). En Obras completas, vol. V. Madrid: Biblioteca Nueva.

Lacadée, Ph. (2003). Le pari de la conversation du CIEN. Accueil lirle « horsnorme » dans le lieu de l'institution. En Vacarme n° 22, pg. 40-42.

Lacan, J. (1971a). El estadio del espejo como formador de la función del yo (je). En Escritos vol. I. México: S.XXI.

Lacan, J.(1971b). Introducción al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud. En Escritos, ed- Siglo XXI, México, p. 360.

Ramírez, L. Los talleres de padres. Disponible a: http://www.interxarxes.com/wp-content/uploads/2017/10/04.-los-talleres-de-padres-eninterxarxes.pdf. Consultat el 25/03/2019.

Ubieto, J.R. (2012). La construcción del caso en el trabajo en red. Teoría y práctica. Barcelona: EdiUOC.

Ubieto, J.R. (2016) (ed.). Bullying. Una falsa salida para los adolescentes. Barcelona: Ned.

Ubieto, J.R. (2017). El suicidio. Un acto específicamente humano. En Revista de Treball Social, núm. 210 – Abril 2017, p. 127-138.

Ubieto, J.R. (2018). Cuerpos violentados. En Eva Bretones Peregrina y Asun Pié Balaguer (Coords.), Cuerpos de la educación social. Barcelona: EdiUoc, 2018

Ubieto, J.R.; Pérez, M. (2018). Niñ@s Híper. Infanciashiperactivas, hipersexaulizadas e hiperconectadas. Barcelona: Ned.

Weil, S. Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios. Disponible a https://www.academia.edu/29656576/Texto_de_Simone_Weil._Reflexiones_sobre_el_buen _uso_de_los_estudios_escolares_como_medio_de_cultivar_el_amor_a_Dios.pdf. Consultat el 25/03/2019.

Publicades
2019-05-24
Secció
Psicopedagogia i Orientació