Portant a la pràctica l'Index per a la inclusió

Autors/ores

  • Ester Miquel Bertran Professora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • David Duran Gisbert Professor del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

L'article comença presentant l'Index for Inclusion, uns materials orientats a ajudar les comunitats escolars a autoavaluar-se i a prendre decisions de millora en l'avanç cap a la educació inclusiva. Després es comenten les seves característiques singulars: els materials d'anàlisi, la participació de la comunitat i l'amic crític (sobre el qual s'especifiquen amb cert detall les seves funcions). Finalment, s'apunta un projecte de xarxa de centres catalans que treballen amb l'Índex.

Referències

Booth, T. i Ainscow, M. (2005): Índex per a la inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva. Barcelona: ICE-UB.

Duran, D. i Miquel, E. (2006): “L’aprenentatge entre iguals com a recurs per a l’atenció a la diversitat”, a Pujolàs, P. (coord.): Cap a una educació inclusiva. Vic: Eumo.

Duran, D., Echeita, G., Giné, C., Miquel, E., Ruiz, C. y Sandoval, M. (2005). “Primeras experiencias de uso de la Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva (Index for Inclusion) en el Estado español”. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3(1), 464-467. http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/Vol3n1_e/Res_Duranetal.htm (Consultat 13-05-07)

Imbernón, F.; Buxarrais, M. R.; González, J. J. (coord.) (2003). “Taula 4: Formació i desenvolupament professional de formadors/es i suport institucional”. Jornades: Quin model de formació? Barcelona: ICE-UB. http://www.ub.es/ice/innovacio/taula4/taula4.pdf (Consultat 13-05-07)

Rustemier, S. i Booth, T. (2005). Learning about the Index in use. Bristol, CSIE.

Descàrregues

Publicades

01.11.2007

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació