Potenciar la cooperació en l’aprenentatge basat en projectes

Autors/ores

  • David Duran Gisbert Facultat de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Barcelona
  • Marta Flores Coll Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona
  • Ester Miquel Bertran Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi51.1425

Paraules clau:

Aprenentatge basat en projectes, Aprenentatge cooperatiu,, Cooperació, Treball en equip

Resum

Malgrat que l‟aprenentatge basat en projectes es desenvolupa habitualment en grup, sabem que el simple fet d‟agrupar els alumnes no significa necessàriament que cooperin. Per això, sovint, un punt de millora en aquesta metodologia ha estat –i és– el repte de millorar el treball cooperatiu dels alumnes distribuïts en equips. Després de repassar les condicions per a la cooperació, l‟article revisa els diferents moments del treball per projectes, per tal d‟aportar orientacions i suports que permetin al docent disposar de mecanismes per potenciar l‟aprenentatge cooperatiu, des del principi fins al final del projecte. No es tracta pas que el professorat els posi tots en pràctica en cada projecte, però sí que els conegui per poder emprarlos estratègicament, en funció del seu coneixement professional.

Referències

Duran, D. (2012). Utilizando el trabajo en equipo: Estructurar la interacción a través de métodos y técnicas. A J. C. Torrego i A. Negro (Coords.). Aprendizaje cooperativo en las aulas (pp. 139-166). Madrid: Alianza Editorial.

Duran, D. (2009). El aprendizaje entre alumnos como apoyo a la inclusión. A C. Giné (Coord), La educación inclusiva: De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado (pp. 95-106). Barcelona: Horsori.

Duran, D. (2016). Aprensenyar: Evidències i implicacions educatives d'aprendre ensenyant. Barcelona: Horsori.

Duran, D. (2018). Aprendizaje entre iguales: evidencias, instrumento para la inclusión y aprendizaje del alumno que ofrece ayuda. A J.C Torrego i C. Monge (Coords.). Inclusión educativa y aprendizaje cooperativo. (P. 173-199) Madrid: Síntesis.

Duran, D., i Monereo, C. (2012). Entramado: Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Barcelona: Horsori.

Duran, D., i Miquel, E. (2019). Preparing teachers for collaborative classrooms. In Oxford Research Encyclopedia of Education. New York: Oxford University Press, forthcoming. doi:10.1093/acre fore/9780190264093.013.ORE_EDU-00780.R1

Hernández, F., i Ventura, M. (1992). La organización del currículum por proyectos de trabajo. Barcelona: Graó.

Huguet, T., i Lázaro, L. (2018). Iniciar i sostener pràctiques de docència compartida a les aules. Guix, 448, 49-54.

Johnson, D. W., i Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social inter-dependence theory and cooperative learning. Educational Researcher, 38(365), 365-379.

Jolliffe, W. (2007). Cooperative learning in the Classroom. Puttingitinto Practice. Londres: SAGE.

Jolliffe, W. (2015). Bridging the gap: teachers cooperating together to implement cooperative learning. Education 3–13, 43, 1, 70–82.

Oller, M., Navas, C., i Carrera, J. (2018). Docència compartida a l‟aula: reptes i possibilitats. Guix, 448, 49-54.

Peterson, T. (2004). So you „rethinking of trying PBL? Three Critical Success Factors for Implementation. Journal of Management Education, 28(5), 630-617.

Sharan Y., i Sharan, S. (1994). Group investigation in the cooperative classroom. A S. Sharan. Handbook of Cooperative Learning Methods. Londres: Praeger.

Thomas, J. W. (2000). A review of research on Project-Based Learning. http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29

Topping, K., Buchs, C., Duran, D., i Van Keer, H. (2017). Effective peer learning: From principles to practical implementation. Londres i Nova York: Routledge.

Torrego, J. C., i Negro, A. (2012). (Coords.). Aprendizaje cooperativo en las aulas. Madrid: Alianza Editorial.

Publicades

07.11.2019

Número

Secció

Pràctica professional